Spolupráca


Literárne informačné centrum má permanentný záujem o spoluprácu s príbuznými pracoviskami na celom svete, s univerzitami, kultúrnymi inštitúciami a organizáciami literárneho zamerania.

 

Obálka slniečka september 2013