Literárnokritické hodnotenie za r. 2006


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2006.

 

  • Pohľad na prozaickú tvorbu za rok 2006 

          Zoltán Rédey: 
          Pod hrozbou ženského románu                           KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Niekoľko poznámok na margo poézie 2006

          Radoslav Matejov: 
          Cesta k dubisku                                               KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Literatúra pre deti a mládež v roku 2006

          Zuzana Stanislavova: 
          Nádej na radosť                                               KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

  

  • Pohľad na slovenskú literárnu vedu roku 2006

          Vladimír Petrík: 
          Literatúra pod drobnohľadom vedy                     KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Pohľad na literatúru faktu za rok 2006

          Ján Čomaj: 
          Dôstojný partner slovenskej prózy                      KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

Obálka slniečka september 2013