Prehľad súčastí databázy LINDA


 

1. SPISOVATELIA
 • Zoznam slovenských spisovateľov - SK 
 • Zoznam slovenských spisovateľov - EN 
 • Zoznam slovenských spisovateľov - DE 
2. KNIHY

 

3. ADRESÁR
 • Katedry slovenskej literatúry
 • Lektoráty slovenského jazyka 
 • Literárne kluby
 • Literárne múzeá 
 • Redakcie 
 • Vydavateľstvá - slovenské 
                        - zahraničné
 • Zahraniční slovakisti
4. PODUJATIA
 • Knižné veľtrhy 
 • Literárne podujatia 
 • Literárne súťaže
 • Aktuality LIC
5. PERIODIKÁ
 • Knižná revue 
 • Slovak Literary Review
 • Spravodajca LIC (už nevychádza)

 

Aktualizácia: 24. 8. 2011 (RŠ)

 

 

Obálka slniečka september 2013