Literárnokritické hodnotenie za r. 2005


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2005.

 

  • Pohľad na prozaickú tvorbu za rok 2005 

          Alexander Halvoník: 
          Na rázcestí                                                       KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Niekoľko poznámok na margo poézie 2005

          Radoslav Matejov: 
          Ľahkosť i bremeno mnohorakosti                        KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Literatúra pre deti a mládež v roku 2005

          Zuzana Stanislavova: 
          Keď neprší, aspoň kvapká                                 KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

  

  • Pohľad na slovenskú literárnu vedu roku 2005

          Zuzana Ferusová: 
          Inšpirácie pre budúcu syntézu                           KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Pohľad na literatúru faktu za rok 2005

          Patrik Oriešek: 
          Rok bez cestopisov a reportáží                          KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

Obálka slniečka september 2013