Literárnokritické hodnotenie za r. 2004


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2004.

 

  • Pohľad na prozaickú tvorbu za rok 2004 

          Alexander Halvoník: 
          Pätnásťtisíc strán o pechorení, sexe a mafiách     KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Niekoľko poznámok na margo poézie 2004

          Radoslav Matejov: 
          Krásny spôsob zlyhania                                     KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Literatúra pre deti a mládež v roku 2004

          Zuzana Stanislavova: 
          Chudobná nielen duchom                                  KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

  

  • Pohľad na slovenskú literárnu vedu roku 2004

          Zuzana Ferusová: 
          Pokusy o priblíženie literatúry                            KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Pohľad na literatúru faktu za rok 2004

          Patrik Oriešek: 
          Rok v znamení spomienok                                KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

Obálka slniečka september 2013