WARSAW INTERNATIONAL BOOK FAIR


(18. 05. 2006 - 21. 05. 2006)
 • Druh podujatia

  Zahraničné podujatie
 • Miesto konania

  Varšava, Poľsko
 • s účasťou LIC
 • Viac o podujatí

   

  Veľtrh je významným veľtrhom zo stredo a východoeurópskym záberom orientovaným hlavne na účasť bývalých post komunistických krajín.

  V spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave sa tu tradične organizujú sprievodné akcie s veľkým ohlasom.

  V roku 1996 bola Slovenská republika čestným hosťom veľtrhu.

  Záujem slovenských vydavateľstiev a tlačiarní o národnú expozíciu je veľký.

  V tomto teritóriu je už tradične veľký záujem o slovenskú literatúru a sú rozpracované a aj zrealizované mnohé projekty prekladov slovenskej literatúry do poľštiny.

  Do budúcna chceme zvýšiť počet realizovaných sprievodných akcií najmä v rámci veľtrhu.

  Netreba však zabudnúť, že knižné veľtrhy okrem plnenia informatívnej a osvetovej funkcie majú zároveň aj komerčný rozmer.

   Aj v roku 2006 od 18. do 21. mája, Literárne informačné centrum organizuje národnú expozíciu Slovenskej republiky na  v  poradí už 51. medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Varšave.

  Čestným hosťom bude v  tomto roku Nemecko, ktoré pripravilo celý rad zaujímavých literárnych podujatí.

  Na 2. poschodí Paláca kultúry a vedy na rozlohe 36 m2 v stánku číslo D 444,budeme predstavovať produkciu 32 slovenských vydavateľstiev - vyše 380 titulov.

  Bližšie informácie na: http://www.bookfair.pl/

 

Obálka slniečka september 2013