SALON DU LIVRE PARIS


(17. 03. 2006 - 22. 03. 2006)
 • Druh podujatia

  Zahraničné podujatie
 • Miesto konania

  Paríž, Francúzsko
 • s účasťou LIC
 • Viac o podujatí

   

  Hlavným usporiadateľom 26.medzinárodného knižného veľtrhu v roku 2006, na ktorom malo Literárne informačné centrum ako organizátor národných expozícií Slovenskej republiky svoju premiéru v roku 2004, je francúzsky Národný syndikát vydavateľov.

  Medzinárodný knižný veľtrh Salon du Livre je  významným frankofónnym knižným veľtrhom.

  Aj tento rok sa Literárne informačné centrum usiluje o to, aby slovenská literatúra o čosi hlbšie  prenikla do  frankofónneho teritória, a organizuje národný stánok so sprievodnými kultúrnymi akciami v metropole Francúzska na 26. ročníku Salon du Livre Paris. Práve tento ročník je zameraný na knižnú produkciu frankofónnych krajín.

  Expozícia  bude  umiestnená v hale 1 pod číslom I 200 v  priestoroch Paris Expo-Porte de Versailles. Na ploche  12 m2 bude vystavených  vyše 270 titulov z produkcie 20 slovenských vydavateľstiev.

  V rámci slovenskej účasti na knižnom veľtrhu sa naši autori predstavia na sprievodných akciách:

  17. 3. 2006 o 19. 30 hod. sa v parížskej historickej štvrti Marais v Maison Marie Touchet uskutoční poetický večer, na ktorom francúzska poetka Jeanine Baude predstaví našu autorku básnickej zbierky Skryté titulky (Drewo a srd 2003) MáriU FerenčuhovÚ, prekladateľku a filmovú vedkyňu.

  20. 3. 2006 o 17. 00 hod. sa stretnú v INALCO (l´Institut National des Langues et Civilisations Orientales) s poslucháčmi slovenčiny, ale aj iných slovanských jazykov profesor a literárny kritik Valér MIKULA a prozaik a publicista Gustáv MURÍN. Kritik a autor spoločne predstavia dvojjazyčné vydanie knihy cestovných čŕt Gustáva Murína LE MONDE EST PETIT / Svet je malý 

  21. 3. 2006 o 20. 45 hod. v sále AGORA na výstavisku na Salon du livre budú diskutovať divadelný kritik Miloš MISTRÍK, riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV,  profesor slavistiky Xavier GALMICHE na Univerzite Paris-IV Sorbonne, poetky a prekladateľky Jeanine BAUDE a Mária FERENČUHOVÁ na tému Multikultúrnosť v stredoeurópskom priestore.

  Bližšie informácie na: http://www.salondulivreparis.com/

 

Obálka slniečka september 2013