LONDON BOOK FAIR


(05. 03. 2006 - 07. 03. 2006)
 • Druh podujatia

  Zahraničné podujatie
 • Miesto konania

  Londýn, Veľká Británia
 • s účasťou LIC
 • Viac o podujatí

   

              Veľtrh je jedným z najdôležitejších kontraktačných veľtrhov v anglosaskej oblasti.

   Slovenské vydavateľstvá v uplynulých  rokoch intenzívne spolupracujú predovšetkým s anglickými partnermi, v ostatnom čase sa začínajú orientovať aj na možnú spoluprácu s reprezentantmi amerického trhu.

  V rámci knižného veľtrhu sa už tradične organizujú sprievodné akcie v spolupráci so School of Slavonic and East European Studies (University College London), ktoré taktiež významne prispievajú k prezentácií slovenskej pôvodnej literatúry.

  V tomto roku sa bude Literárne informačné centrum prezentovať v  spoločnej expozícií spolu s Českou republikou a Literature Across Frontiers.

  Celkove možno hodnotiť našu účasť v minulých rokoch na tomto významnom anglosaskom veľtrhu za úspešnú . V tomto teritóriu sledujeme narastanie záujmu o súčasnú slovenskú literatúru. O realizovaných sprievodných akciách prebehli aj veľmi kladné referencie v médiách. Prítomnosť na tomto knižnom podujatí považujem za kľúčovú v rámci organizovania účasti Slovenska na medzinárodných knižných veľtrhoch.

    Bližšie informácie na: www.lbf-virtual.com

  36. ročník LBF, privíta viac než 1700 vystavovateľov po prvý krát v modernej veľtržnej hale EXCEL-London.

  V  expozícií s výstavnou plochou 4 m2 bude v stánku D 880 vystavená produkcia vyše 150 knižných titulov 18 slovenských vydavateľstiev a tlačiarní.

  Tak ako minulý rok aj na tohtoročný veľtrh pripravila anglická strana pavilón s názvom MARKET FOCUS, ktorý sa bude niesť v duchu účasti Mexika.

  V rámci veľtrhu pripravilo Literárne informačné centrum sprievodnú akciu na pôde Slovenského veľvyslanectva v Londýne. Dňa 6. marca o 19.hod tu vystúpia vo svojom autorskom čítaní poetky a Katarína Kucbelová. Podujatie bude moderovať waleská poetka Fiona Sampson.

  Otváracie hodiny:

  Nedeľa 5. marca: 09.30 - 18.30

  Pondelok 6. marca: 09.30 - 18.30

  Utorok 7. marca: 09.30 - 17.30

 

Obálka slniečka september 2013