Literárnokritické hodnotenie za r. 2003


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2003.

 

  • Rekapitulácia prozaickej tvorby za rok 2003 

          Alexander Halvoník: 
          Rok bez špičkových výkonov                      KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Niekoľko poznámok na margo poézie 2003

          Radoslav Matejov: 
          Medzi ničím a všetkým                               KNIŽNÁ REVUE č. 16-17

 

  • Tvorba pre deti a mládež v roku 2003

          Zuzana Stanislavova: 
          Problém "pridanej hodnoty"                        KNIŽNÁ REVUE č. 14-15

  

  • Literatúra faktu roku 2003

          Prof. PhDr. Milan Jurčo, CSc.: 
          V sektore LF sa platí tvrdou menou              KNIŽNÁ REVUE č. 14-15

 

Obálka slniečka september 2013