Literárnokritické hodnotenie za r. 2002


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2002.

  • Rekapitulácia prozaickej tvorby za rok 2002 

          Alexander Halvoník: 
          Rok románov a poviedok

  • Niekoľko poznámok na margo poézie 2002 

          Radoslav Matejov: 
          Básne a nebásne minulého roka

  • Tvorba pre deti a mládež v roku 2002

          Zuzana Stanislavova: 
          Literatúra v oddychovom čase

  • Literárna veda - produkcia roku 2002

          Doc. PhDr. Eva Tkáčiková CSc.: 
          Problémový obraz našej literárnej vedy

  • Literatúra faktu roku 2002

          Prof. PhDr. Milan Jurčo, CSc.: 
          Od encyklopedickej popularizácie k literatúre faktu

 

Obálka slniečka september 2013