Redakcie


 • Dotyky

  Dvojmesačník Dotyky - časopis Spolku slovenských spisovateľov pre mladú literatúru bol založený roku 1986 ako príloha Romboidu, samostatne vychádza od roku 1989. Zakladajúcim...

 • Enter

  Umelecký časopis venovaný súčasnej literárnej a vizuálnej kultúre s dôrazom na multižánrovosť a interdisciplinaritu v mení, ktorý vychádza od roku 2010 v Košiciach...

 • Fragment

  Fragment, revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku. Časopis vznikol roku 1987 a do novembra 1989 vychádzal ako samizdat. Šéfredaktor: Oleg Pastier

 • Glosolália

  Rodovo orientovaný časopis vznikol roku 2012, vychádza štvrťročne. Šéfredaktor: Derek Rebro

 • Impulz

  Impulz je štvrťročník, s podtitulom Revue pre modernú katolícku kultúru. Vychádza od r. 2005. Šéfredaktor: Jaroslav Daniška

 • Kloaka

  Magazín experimentálnej tvorby vychádza občasne a vydáva ho OZ Literis od roku 2010. Šéfredaktor: Michal Rehúš

 • Knižná revue

  Mesačník o nových knihách zachytáva aktuálne literárne dianie na Slovensku, je určený čitateľskej verejnosti, ale aj vydavateľom, kníhkupcom a pracovníkom knižníc....

 • Literárny týždenník

  Časopis Spolku slovenských spisovateľov Literárny (dvoj)týždenník vznikol v roku 1988 a prvým šéfredaktorom bol Vincent Šabík. Riaditeľ n. o. a šéfredaktor: Pavol Dinka

 • Orol tatranský

  Orol tatranský (Orol tatránski) – Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť – je prílohou Slovenských národných novín. Začal vychádzať v Bratislave 1. augusta 1845. V troch...

 • PROJEKTill

  Literárny dvojmesačník PROJEKTill vznikol roku 2010, od roku 2012 je registrovaný ako literárny časopis s celoslovenskou pôsobnosťou.

 • Rak

  Mesačník Rak – Revue aktuálnej kultúry vychádzal od roku 1996. Rak v roku 1996 založili mladí literárni kritici Vlado Barborík a Peter Darovec a vydával ho Koloman...

 • Revue svetovej literatúry

  Časopis pre prekladovú literatúru vychádza od roku 1965. Vychádza štvrťročne. Šéfredaktorka: Jarmila Samcová

 • Romboid

  Mesačník pre literatúru, umeleckú komunikáciu a interdisciplinaritu. Bol založený v roku 1966 a zaoberá sa prevažne súčasnou slovenskou literatúrou a literárnou kritikou....

 • Slovenská literatúra

  Dvojmesačník Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu vychádza od roku 1954. Prvým hlavným redaktorom bol Andrej Mráz a výkonným redaktorom bol Stanislav Šmatlák. Hlavný...

 • Slovenské pohľady

  Mesačník Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu vydáva Matica slovenská a je najstarším literárnym časopisom na Slovensku, ktorý založil  J. M. Hurban roku...

 • Tvorba

  Štvrťročník Tvorba – revue pre literatúru a kultúru založil E. B. Lukáč roku 1940. Obnovený bol roku 1991 a vydáva ho vydavateľstvo Tranoscius. Šéfredaktor: Július Vanovič

 • Vertigo

  Vertigo – časopis o poézii a básnikoch vychádza od roku 2013, prezentuje slovenskú a svetovú poéziu, reflektuje ju v podobe štúdií, recenzií, historického, archívneho...

 • Vlna

  Štrvrťročník o súčasnom umení a kultúre vychádza od roku 1999. Šéfredaktor: Peter Šulej

 

Obálka slniečka september 2013